پژوهشکده مجتمع بانوامین(رها) در سال 1379 در زمینی به مساحت حدود 800 متر مربع، در دو طبقه احداث گردید.

اهداف اصلی احداث این بخش عبارتند از:
1- برنامه‌ریزی‌ برای امور مشترک علمی و خدمات تخصصی به مقاطع
2-  ارتقا راهبردی مجتمع جهت مقابله با چالش‌های آتی
3- ارتقا فعالیت‌های پژوهشی

 

بخش‌های مجتمع

سامانه‌های فناوری