با سلام

به این وسیله به اطلاع می رساند زمان پیش ثبت نام حضوری در مقاطع مختلف تحصیلی به شرح زیر می‌باشد: 

- پیش ثبت‌نام حضوری مقطع دبستان در تاریخ‌های 97/1/16 و 97/1/23 از ساعت 8 الی 11 صورت می‌پذیرد.

- پیش ثبت‌نام حضوری مقطع متوسطه1 در تاریخ‌های 97/1/16، 97/1/23 و 97/1/29 از ساعت 8 الی 11 صورت می‌پذیرد.

- پیش ثبت‌نام حضوری مقطع متوسطه2 در تاریخ‌های 97/1/16، 97/1/23 و 97/1/30 از ساعت 8 الی 11 صورت می‌پذیرد.

 

بخش‌های مجتمع

سامانه‌های فناوری