با سلام

بدین وسیله اطلاعیه کلاس‌های دانش‌افزایی مادران به استحضار رسانده می‌شود:

مهارت فرزندپروی: 24 و 31 تیر ماه، ساعت 10:15 الی 12:45 (آقای دکتر عزیزی) 

مهارت همسرداری: 26 تیر و 15 مرداد ماه، ساعت 10:15 الی 12:45 (خانم دکتر عزتی)

بخش‌های مجتمع

سامانه‌های فناوری