پژوهشکده کاوش هفته پژوهش را به کاوش گران بانو امین تبریک می گوید و برنامه های ویژه ای به مناسبت هفته پژوهش تدارک دیده است.

بخش‌های مجتمع

سامانه‌های فناوری