سامانه‌های فناوری

بخش‌های مجتمع

آغاز جلسات دفاعیه کاوش

 آغاز جلسات دفاعیه کاوش

 

 

دوازدهمین کاوش دانش آموزی مجتمع بانو امین، که در سال تحصیلی جاری آغاز گردید، به ثمر نشسته و در هفته جاری شاهد برگزاری جلسات دفاعیه دانش آموزان هستیم. کاوش یکی از برجسته ترین طرح های آموزشی مجتمع است که با هدف تقویت مهارت تفکر و حل مساله ،دارای پیشنیه پژوهش و اجرایی غنی می باشد. اهداف عملکردی این طرح در قالب شاخص های ارزشیابی از ابتدای سال در اختیار دانش آموزان گذاشته  شده است و دفاعیه کاوش به نوعی یک آزمون عملکردی جامع برای ارزشیابی میزان تحقق اهداف است که منطبق بر استانداردهای طراحی آزمون عملکردی طراحی شده است

گروه کاوش مجتمع از شما دعوت می نماید تا در این رویداد پژوهشی با حضور دلگرم کننده خود در جلسه دفاع، از نظرات و یافته های نوگلانتان بهره مند گردید

:برنامه جلسات دفاع به شرح زیر می باشد

 

 

 

Free Joomla! template by L.THEME