سامانه‌های فناوری

بخش‌های مجتمع

گزارشی از جشنواره تدریس برتر

بسمه تعالی

 در فرآیند آموزش های ضمن خدمت معلمان که در سال تحصیلی 98-97 در مجتمع بانو امین اجرا گردید، از بعد آموزشی ، رویکردهایی انتخاب گردید تا زمینه چرخشهای اثربخش مدرسه، برگرفته از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، ایجاد گردد.

از دیدگاه سند تحول، مهمترین چرخشهای اثربخش در حوزه آموزش، مواردی هستند که :

 • نقش معلم را از آموزش دهنده به مربی و تسهیل کننده یادگیری،
 • نقش دانش آموز را از یادگیرنده منفعل به یادگیرنده  ای فعال و مشارکت جو،
 • محتوا را از کتاب درسی به بسته آموزشی و مواد آموزشی چند رسانه ای،
 • زمان را از ساعت رسمی آموزش و پرورش به کل ساعات یادگیری هفته و سال،
 • مکان را از کلاس درس به محیطهای متنوع یادگیری،
 • و رسانه ها و فناوری را از ابزار آموزشی صرف به ابزاری جهت توانمندسازی برای زندگی در عصر فناوری تبدیل کنند.

برای تحقق این امر، در جلسات آموزشی ضمن خدمت معلمان مجتمع ، دو رویکرد کلی آموزشی یعنی یادگیری معکوس و یادگیری از طریق همیاری و نیز یک ابزار قوی فناوری یعنی سامانه درس افزار مجتمع بانو امین  مورد بررسی قرار گرفت. سپس در گام  طراحی و اجرای این روشها در حوزه های مختلف درسی، در نشستهای تخصصی گروهی ، معلمان اقدام به طراحی در زمینه تخصصی خود نموده و آن را مورد نقد و بررسی قرار دادند. نهایتا طرح درس های ایشان در کلاس درس به اجرا درآمده و سپس مورد ارزیابی گروه قرار گرفت ( فرآیند درس پژوهی)

ماحصل این فرآیند علمی در قالب رویداد آموزشی "جشنواره تدریس برتر" در خردادماه به نمایش گذاشته شد. در این جشنواره که بالغ بر 80 اثر از آموزگاران مجتمع دریافت گردید، پس از داوری ، 20 اثر به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد. از میان این آثار، 5 اثر برتر شده  و 1 اثر به عنوان اثر ویژه معرفی گردید. آثر مذکور در نشریه آموزشی – پژوهشی مجتمع به چاپ رسید که فایل آن در صفحه نخست پرتال مجتمع، قابل بارگیری می باشد.

 • آشنایی با چرخه ی آب مرتبط با درس پرواز قطره ادبیات فارسی دوم با روش معکوس و همیاری 1

ارائه دهنده: خانم ها عاطفه قادری، فهیمه شهرابی، لیلادستوری

 • آشنایی با نواحی آب و هوایی مطالعات اجتماعی چهارم دبستان با روش همیاری 1

ارائه دهنده: خانم ها زهرا شیخی، راضیه عسگری

 • تدریس قرآن به روشهای معکوس، همیاری 1 و همیاری 2 ،پایه هشتم

ارئه دهنده: خانم شیما محمدی

 • آشنایی با چرخه راه رفتن اسب در درس کنترل حرکت پایه ششم با روش همیاری 2

ارئه دهنده: خانم زهرا بهرمند

 • تدریس مبحث تقسیم میتوز زیست هشتم به روش اکتشافی، معکوس و همیاری 1

ارائه دهنده: خانم سمانه مظاهری

اثر ویژه جشنواره متعلق به خانم سمانه مظاهری با موضوع تدریس مبحث تقسیم میتوز زیست هشتم به روش اکتشافی، معکوس و همیاری 1می باشد.

 

Free Joomla! template by L.THEME