فرم دعوت به همکاری

مشخصات فردی

نام
لطفا فقط از حروف استفاده نمائید.

نام خانوادگی
لطفا فقط از حروف استفاده نمائید.

نام پدر
Invalid Input

تاریخ تولد
/ / Invalid Input

شماره شناسنامه
Invalid Input

محل صدور
Invalid Input

محل تولد
Invalid Input

وضعیت تاهل
Invalid Input

كد امنيتي تصوير زیر را وارد كنيد :(*)
كد امنيتي تصوير زیر را وارد كنيد :
  کد امنیتی جدیدورودی نامعتبر

 

مشخصات اعضای خانواده

نسبت
Invalid Input

نام
Invalid Input

نام خانوادگی
Invalid Input

میزان تحصیلات
Invalid Input

شغل
Invalid Input

نام دستگاه مورد اشتغال
Invalid Input


نسبت
Invalid Input

نام
Invalid Input

نام خانوادگی
Invalid Input

میزان تحصیلات
Invalid Input

شغل
Invalid Input

نام دستگاه مورد اشتغال
Invalid Input


نسبت
Invalid Input

نام
Invalid Input

نام خانوادگی
Invalid Input

میزان تحصیلات
Invalid Input

شغل
Invalid Input

نام دستگاه مورد اشتغال
Invalid Input


نسبت
Invalid Input

نام
Invalid Input

نام خانوادگی
Invalid Input

میزان تحصیلات
Invalid Input

شغل
Invalid Input

نام دستگاه مورد اشتغال
Invalid Input


نسبت
Invalid Input

نام
Invalid Input

نام خانوادگی
Invalid Input

میزان تحصیلات
Invalid Input

شغل
Invalid Input

نام دستگاه مورد اشتغال
Invalid Input


نسبت
Invalid Input

نام
Invalid Input

نام خانوادگی
Invalid Input

میزان تحصیلات
Invalid Input

شغل
Invalid Input

نام دستگاه مورد اشتغال
Invalid Input

 

سوابق تحصیلی:

دیپلم:

رشته تحصیلی
Invalid Input

محل اخذ مدرک
Invalid Input

سال اخذ مدرک
Invalid Input

کارشناسی:

رشته تحصیلی
Invalid Input

محل اخذ مدرک
Invalid Input

سال اخذ مدرک
Invalid Input

کارشناسی ارشد:

رشته تحصیلی
Invalid Input

محل اخذ مدرک
Invalid Input

سال اخذ مدرک
Invalid Input

دکتری:

رشته تحصیلی
Invalid Input

محل اخذ مدرک
Invalid Input

سال اخذ مدرک
Invalid Input

مدرسه یا مدارسی که دوران تحصیلی دبستان تا دبیرستان را در آنجا گذرانده‌اید:

دبستان
Invalid Input

راهنمایی
Invalid Input

دبیرستان
Invalid Input

 
علاقه و توانایی خود را در مورد کدامیک از مسئولیتهای زیر می دانید:
Invalid Input


متقاضی کدام یک از موقعیت‌های شغلی اعلام شده در سایت می‌باشید؟
Invalid Input

حقوق پیشنهادی شما به چه میزان می‌باشد؟
Invalid Input

در مورد مسئولیتهای مورد تقاضا چه دوره هایی گذرانده اید?

1- نام دوره
Invalid Input

محل برگزاری
Invalid Input

به مدت
Invalid Input

در تاریخ
Invalid Input

2- نام دوره
Invalid Input

محل برگزاری
Invalid Input

به مدت
Invalid Input

در تاریخ
Invalid Input

میزان همکاری شما در هفته به چه مدت است؟
Invalid Input

تجارب شغلی گذشته به ترتیب تاریخ:

نام مؤسسه محل خدمت
Invalid Input

عنوان شغل
Invalid Input

از تاریخ تا تاریخ
Invalid Input

میزان حقوق
Invalid Input

علت تغییر شغل
Invalid Input

نام مؤسسه محل خدمت
Invalid Input

عنوان شغل
Invalid Input

از تاریخ تا تاریخ
Invalid Input

میزان حقوق
Invalid Input

علت تغییر شغل
Invalid Input

وضعیت اشتغال فعلی:
Invalid Input

 
مشخصات معرف :

نام و نام خانوادگی
Invalid Input

سمت
Invalid Input

نام دستگاه مورد اشتغال
Invalid Input

نسبت
Invalid Input

آدرس
Invalid Input

تلفن
Invalid Input

نحوه آشنایی شما با این مؤسسه:
Invalid Input

آدرس متقاضی:
Invalid Input

تلفن متقاضی:
Invalid Input

ایمیل
Invalid Input

شما می‌توانید فایل رزومه خود را از اینجا آپلود نمائید:
ورودی نامعتبر

;

بخش‌های مجتمع

سامانه‌های فناوری