مقام آوری دانش آموزان در سال تحصیلی 98-97

مقام آوری در سال تحصیلی 97-96

دبستان:

1- کسب مقام قهرمانی در مسابقات شنای منطقه3

2- کسب مقام دوم و سوم انفرادی در مسابقات شنای منطقه 3

3- کسب مقام قهرمانی در مسابقات هفت سنگ منطقه3 

4- کسب مقام قهرمانی در مسابقات هندبال منطقه3

4- کسب مقام قهرمانی و نائب قهرمانی در مسابقات تکواندو منطقه3

6- کسب مقام نائب قهرمانی در مسابقات کاراته منطقه3

7- کسب مقام نائب قهرمانی در مسابقات آمادگی جسمانی منطقه3

8- کسب مقام اول و سوم انفرادی در مسابقات آمادگی جسمانی منطقه3

متوسطه:

1- کسب مقام قهرمانی در مسابقات هندبال منطقه3

2- کسب مقام نائب قهرمانی در مسابقات آمادگی جسمانی منطقه3

3- کسب مقام دوم و سوم انفرادی در مسابقات آمادگی جسمانی منطقه 3

4- کسب مقام نائب قهرمانی در مسابقات تکواندو منطقه3

5- کسب مقام قهرمانی در مسابقات دوستانه والیبال

دیگر مقام آوری:

1- انتخاب و راه یابی دانش آموزان مجتمع بانو امین به مسابقات استانی هندبال

2- انتخاب و راه یابی دانش آموزان مجتمع بانو امین به مسابقات کشوری هندبال

3-انتخاب و راه یابی دانش آموزان مجتمع بانو امین به مسابقات استانی هفت سنگ

 

 

جهت دیدن افتخارات مجموعه ورزشی در سال تحصیلی 95-94 اینجاکلیک نمایید.

جهت دیدن افتخارات مجموعه ورزشی در سال تحصیلی 95-96 اینجا کلیک نمایید.

بخش‌های مجتمع

سامانه‌های فناوری