معلم‌های پایه‌ی اول تا چهارم دبستان جلسات متعددی را به صورت مجازی و حضوری با سرکار خانم شعبانی برگزار کردند. در این جلسات که ایشان نقش پشتیبان ریاضی را داشتند، مباحث مختلف ریاضی در پایه‌های اول تا چهارم بررسی شد و در هرمبحث، مواردی که دانش آموزان با یادگیری آنها مشکل دارند و یا در آنها دچار بدفهمی می‌شوند، مطرح و با همفکری جمعی راه حل‌هایی برای آنها مطرح شد.

خانم شعبانی حتی بعد از حضوری شدن مدارس در بعضی از جلسات کلاس‌های این پایه‌ها شرکت کرده و با مشاهده‌ی دانش آموزان این پایه‌ها و نوع تدریس معلم و یادگیری دانش آموزان، نکات مهم و قابل توجهی را برای ارتقاء سطح آموزش به معلم‌ها پیشنهاد دادند.