با سلام خدمت شما اولیای گرامی

لطفا جهت انتخاب زمان جلسه ی خصوصی با معلم پایه، زمان مود نظر خود را به تفکیک حضوری با مجازی به دقت انتخاب نمایید.

زمان های جلسات حضوری زمان های جلسات مجازی (آنلاین)
۸:۰۰-۸:۳۰ ۱۰:۳۰-۱۱:۰۰
۸:۴۰-۹:۱۰ ۱۱:۱۰-۱۱:۴۰
۹:۲۰-۹:۵۰ ۱۱:۵۰-۱۲:۳۰

حضور مادران گرامی در این جلسات الزامی می باشد و قطعا از حضور پدران در این جلسات استقبال می کنیم .