با عرض سلام و احترام خدمت مادران گرامی

بدین وسیله از شما دعوت می شودچنانچه دارای مهارت و تخصص در زمینه های آموزش پودمانی (هنری، علمی، حرفه ای، اقتصادی) هستید و تمایل دارید در آموزش های پودمانی به عنوان مدرس مشارکت نمایید اطلاعات ذیل را جهت تکمیل بانک معلمان پودمانی مجتمع آموزشی مجتهده بانو امین (رها) تکمیل نمایید.
مقطع مورد نظر برای تدریس