قبل
بعدی
قبل
بعدی

آشنایی با پیش دبستان

هدف اصلی در پیش دبستان بانو امین، تامین سیادت مبتنی بر گرایش‌های اصلی کودک، تجربه تمایلات و زمینه سازی برای عقل ورزی و چهارچوب پذیری است.
به جهت اهمیت توسعه‌ی ظرفیت کودک در هفت سال اول تقویت مهارت‌های رفتاری، شناختی و دست ورزی نیز در دستور کار برنامه‌های آموزشی این دوره قرار دارد.

در کل؛ فرآیند برنامه های پیش دبستانی در فضای مدرسه و آماده شدن دخترمان برای ورود به مقطع دبستان و مرحله ۷ سال دوم نظام تعلیم و تربیت می باشد.

تقویت گرایش های فطری و استعداد
انتخاب گری
عقل ورزی

فعالیت های مقطع پیش دبستان