قبل
بعدی
قبل
بعدی

آشنایی با پیش دبستان

در اطراف ما مراکز پیش دبستانی متفاوت و زیادی وجود دارند که دارای اهداف مختلفی هستند. در نگاه اول قرار است برای کودکمان در همه آنها اتفاقات خوبی بیفتد؛ اما درست ترین و بهترین راه کدام است؟

این انتخاب مسئله بسیاری از مادران و پدران دغدغه مند است.

و اما ما در پیش دبستانی بانو امین چه کاری انجام میدهیم؟

حتما این روایت معروف پیامبر اکرم را شنیده اید که می فرماید: ” الوالد سید سبع سنین و عبد سبع سنین و وزیر سبع سنین ” دوره پیش دبستان در پایان بازه هفت سال اول یعنی دوران سیادت قرار دارد. یعنی ما بستری برای تامین نیاز ها و تمایلات کودک فراهم میکنیم تا حس سیادت کودک تامین گردد. در واقع اولیا کودک و مدرسه وزیران با خردی هستند که پادشاه را در اداره مُلک خود راهنمایی و هدایت می کند. محور اصلی کار ما تجربه توانمندی های مختلف کودک و مواجهه با پیامد های عملی باشد.

محتوای این نظام فکری منطبق با سند تحول بنیادین آموزش و  پرورش و زیر نظر اساتید متخصص دانشگاه و حوزه علمیه است. ما آموزش مستقیم نداریم بلکه شیوه ما بازی محوری است. بازی که بر اساس اهداف شناختی و مهارتی، جسمانی و مبتنی و ویژگی های فطری طراحی شده است لذا در این طرح های آموزشی کودک، محور قرار دارد و مربی در نقش یک همبازی خوب و هدایتگر کودک می باشد. تبیین جایگاه پدر و مادر در خلال بازی های ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ لذا نقش کلیدی والدین و همراهی آنها با این نظام در خانه بسیار حائز اهمیت است.

کودک در پیش دبستانی ما...

 در سایه برخورداری از مربیان دارای فضائل اخلاقی و شایستگی‌های حرفه‌ای با هویت یکپارچه توحیدی و انقلابی؛ همچنین بهره‌مندی از فناوری‌های نوین آموزشی و محیط متناسب با کودکی اول در پایان دوره پیش دبستان، به فضل الهی دارای ویژگیهای زیر خواهد شد:

برخوردار از حس امنیت عاطفی و روانی (اعتماد گر نسبت به اولیاء و مربیان، درک درست محرک‌های عاطفی و پاسخ‌دهی مناسب به آنها، توانایی دوست داشتن و دوست داشته شدن، دارای خودپنداره مثبت در روابط و مناسبات با خالق، جهان خلقت، خود و دیگران)

دارای هویت فردی و جمعی (برخوردار از عزت نفس، کرامت نفس، مشارکت پذیر و مشارکت جو، و آماده برای ورود به انتخاب‌گری امیال اصیل نظیر ایثارگری و قانون‌گرایی، اطاعت‌پذیری و….)

اقناع در حس کنجکاوی متناسب با دوره رشدی (دارای مهارت‌های تفکر و پرسشگری و حل مساله، سیراب از آزادی های کودکانه جهت ورود به دوره اطاعت پذیری)

برنامه کلی

اردوها

دورهمی خانوادگی

سفر به دور دنیا

بعد از مدرسه

فعالیت های مقطع پیش دبستان