در تابستان ۱۴۰۰ معلمان علوم تمامی پایه‌ها در کارگاهی مجازی و ۲ روزه با حضور جناب آقای بهادر برومند شرکت کردند. در این کارگاه آموزشی ۱۰ ساعته که بر دوزمینه‌ی درسی “مواد” و “حجم” تمرکز داشت، درباره‌ی موارد بسیاری از جمله بدفهمی‌های آموزشی، زبان علم و واژگان علمی، انواع روش‌های جذاب برای تدریس علوم (و البته سایر دروس) و… صحبت شد.

این کارگاه آموزشی با انجام فعالیت‌های فردی و گروهی همراه بود و در این بین معلمان علاوه بر انجام دادن فعالیت‌ها، با شیوه‌های طراحی فعالیت‌ها در فضای مجازی و استفاده از قابلیت‌های بستر مجازی نیز آشنا شدند.