برگزاری نمایشگاه سه دهه تلاش در مجتمع آموزشی مجتهده بانو امین

 نمایشگاه سالانه ی مجتمع بانو امین امسال نیز به حول و قوه ی الهی و با رویکرد معرفی نظامها و برنامه های استراتژیک مجتمع در حال برگزاریست. این نمایشگاه که از بهمن ماه شروع به فعالیت نموده است، تا پایان خرداد ماه برقرارمیباشد و پذیرای دوستان و علاقع مندان به حوزه ی آموزش میباشد.

برگزاری دومین جشنواره ی روش تدریس برتر در مجتمع آموزشی مجتهده بانو امین

با مدد و یاری خداوند و تلاش معاونت محترم آموزش و همکاران مجتمع دومین جشنواره ی روش تدریس برتر در مجتمع بانو امین برگزار شد که حاصل تلاش این عزیزان در قالب مقالات علمی معتبر در نشریه ی آموزشی پژوهشی مجتمع به چاپ رسیده است.