وبلاگ

روز: مرداد ۱۲, ۱۴۰۰ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

پیش دبستان

عینک کنجکاوی

در کلاس آنلاین،  خاله و بچه ها بعد از سلام و ورزش و خواندن شعر پیامبر مهربان، با خاکی خاکی آشنا شدند، خاکی خاکی که یک دانشمند خاک