وبلاگ

روز: شهریور ۲۱, ۱۴۰۰ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

متوسطه یک

آمادگی برای شروع سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

با نزدیک شدن به ماه مهر و آغاز سال نوی تحصیلی، اولین شورای دبیران متوسطه یک، در روز چهارشنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۰ برگزار شد.