اردو طبیعت پیش دو

ما امروز رفتیم اردو توی یک باغ بزرگ.خانم بذریان اومد پیشمون و رفتیم گشت و گزار توی باغ.برای باباهای مهربونمون یک نقاشی با چوب و برگ‌هایی که از توی باغ جمع کردیم، کشیدیم.خیلی هیجان انگیز بود. هرکدوم از برگ‌ها یک شکل بودند و رنگ‌هاشون خیلی متنوع بود.خدارو شکر کردیم که انقدر نعمت های زیبایی برای […]