شهر کاغذی

با یه مهمون کوچولو از یه شهر جالب آشنا شدیم.. ورقچه از شهر کاغذی😍 وای باورتون میشه ورقچه برامون تعریف کرد تو شهرشون همه چیز از جنس کاغذ هستش!.. خونه ها.. ماشین ها.. آسمون… خورشید.. حتی آدمهاش.. ورقچه خیلی ناراحت بود از اینکه اینجا تنهاست و هیچ دوست کاغذی نداره تازه از شهرشون هم کلی […]