جلسه دانش‌افزایی مادران متوسطه یک

در روز پانزدهم آذر ۱۴۰۰، جلسه‌ای با شرکت مادران محترم دانش‌آموزان مقطع در ورزشگاه مجتمع برگزار گردید. در این جلسه، دکتر قنبری با موضوع “تاثیر رسانه بر هویت نوجوانان” سخنرانی کردند.