وبلاگ

دبستان دو

دختران کاوشگر پایه ی چهارم

دختران کاوشگر پایه ی چهارم به کمک ابزارهای موجود به ساخت مدار ساده، سری، موازی و ساخت مدار با یک تکّه سیم پرداختند.

دبستان دو

ریاضی دانان کوچک پایه ی چهارم

ریاضی دانان کوچک پایه ی چهارم به کمک دسته های کاغذی ساخته شده، تقسیم بر اعداد یک رقمی و دو رقمی را تمرین کردند و

دبستان دو

یلدای مهدوی

یلدا مگر چیزی جز به انتظار طلوع خورشید نشستن است. دریغ که تاریکی یلدای ما با خورشید بی فروغ فردا روشن نمی شود و ما

دبستان دو

شورای دانش آموزی

شورای دانش آموزی ، طلایه دار گام دوم انقلاب اسلامی با هدف آماده سازی برای جامعه پذیری و تمرین مشارکت اجتماعی ، روحیه مسئولیت پذیری

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است