مرحله ۱ از ۵

  • علاقه مند به ثبت نام فرزندم در مجتمع آموزشی مجتهده بانو امین (رها) در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ می باشم . لطفا ترتیبی اتخاذ نمایید که نام و مشخصات وی طبق اطلاعات ذیل در فهرست داوطلبان ثبت نام لحاظ گردد تا درصورت احراز شرایط از نامبرده ثبت نام قطعی بعمل آید.
  • مشخصات دانش آموز

  • آدرس محل سکونت