افتخارات

آزمایشگاه زیست

آزمایشگاه زیست دانش آموزان پایه هشتم در آزمایشگاه زیست به مشاهده تشریح چشم و بررسی قسمت های مختلف آن پرداختند.

آزمایشگاه فیزیک و شیمی

جلسه ۱.بررسی حل شدن کات کبود در آب تاثیر مقدار مواد در حل شدن آن جلسه ۲.بررسی خاصیت اسیدی مواد