انجمن اولیاء و مربیان

مجتمع آموزشی مجتهده بانو امین (رها)

سیاست ها و انتظارات از انجمن پدران

باتوجه به ضرورت حال حاضر، اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پروش و اهمیت مشارکت خانواده ها و نیاز مجتمع آموزشی بانو امین (رها)، راهبردهای سال تحصیلی ۱۴۰۲ مورد انتظار از انجمن پدران بدین شرح است.
  1. در حیطه دانش آموز: زمینه سازی و همراهی در ورود دانش آموزان به حوزه عمل صالح (مسئولیت برپایی موکب، در اربعین و غدیر در تهران، برگزاری اردوی های پدر و دختری و …)
  2.  در حیطه خانواده و نقش آفرینی در ارتقاء دانش افزایی خانواده ها (مسئولیت طراحی و برگزاری نشست های اموزشی خانواده با محوریت موضوعات نظیر تربیت، رسانه، جهاد تبیین نقطه غایی تبیین و دستیابی به اهداف کلان انقلاب و شناخت جریان حق و …