مقدمات جشنواره خوارزمی در فضای مجازی

امسال علیرغم مجازی شدن آموزش، دانش‌آموزان حضور پرشوری در مراحل انتخابی جشنواره نوجوان خوارزمی داشتند و آثار خود را در محورهای پژوهش، ادبیات، آزمایشگاه، کسب و کار، دست سازه و زبان خارجی برای مسئولین مدرسه ارسال کردند. برترین آثار دریافت شده، به دفتر این جشنواره ارسال شدند. #خبر_انتقالی_از_پرتال_قدیمی