نمونه‌هایی از محتواهای ارائه شده در مدرسه مجازی بانوامین

حدود یک سال و نیم از اعلام اولین مورد مثبت کرونا در ایران می‌گذرد. این ویروس منحوس با حضورش در روند عادی زندگی اختلال ایجاد کرد و بسیاری از مراکز مهم و اثرگذار کشور از جمله مدارس را به تعطیلی کشاند. اما در باور ما بانوامینی‌ها، آموزش تعطیلی‌بردار نیست. با این طرز فکر، از همان […]

مقدمات جشنواره خوارزمی در فضای مجازی

امسال علیرغم مجازی شدن آموزش، دانش‌آموزان حضور پرشوری در مراحل انتخابی جشنواره نوجوان خوارزمی داشتند و آثار خود را در محورهای پژوهش، ادبیات، آزمایشگاه، کسب و کار، دست سازه و زبان خارجی برای مسئولین مدرسه ارسال کردند. برترین آثار دریافت شده، به دفتر این جشنواره ارسال شدند. #خبر_انتقالی_از_پرتال_قدیمی