افطاری باصفا

چند سالی بود که دیگر از افطاری‌ها جذاب مدرسه خبری نبود. اما با کمتر شدن آمار ابتلا به ویروس منحوس کرونا فرصتی پدید آمد که باز هم یک افطاری باصفا را در مدرسه تجربه کنیم. چند ساعت استثنایی، پُر از اتفاقات جذاب و شیرین در روز چهارشنبه هفتم اردیبهشت ۱۴۰۱… بعد از اینکه خستگی بچه‌ها […]