گزارش اردوی تجربه غروب و طلوعی در مدرسه (پایه هفتم) / ۱۳۹۸

بعد از مدت ها انتظار دیگر تحمل دقیقه ها سخت شده بود. از ۵ دقیقه آخر کلاس هیچى نفهمیدیم. فقط چشممون به ساعت بود؛ تا اینکه… زنگ خورد! توی اون لحظه مثل کسى بودیم که بعد از مدت ها تشنگى به آب رسیده باشه… تا ساعت ۴ استراحت کردیم. استراحت که چه عرض کنیم… تا تونستیم […]