آمادگی برای شروع سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

با نزدیک شدن به ماه مهر و آغاز سال نوی تحصیلی، اولین شورای دبیران متوسطه یک، در روز چهارشنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۰ برگزار شد. در این جلسه، دبیران محترم در قالب گروه‌های تخصصی درس‌پژوهی، طرح درس‌های خود برای سال جدید را تشریح و تبیین نمودند. . . همچنین در این شورا از دبیرانی که […]