کارگاه سبک زندگی سالم و فعال

در آبان ماه ۱۳۹۹ در راستای طرح کوچ (کنترل وزن و چاقی)، مادران و دانش‌آموزان متوسطه یک، در قالب سه جلسه مجازی، شاخص‌ها و شیوه‌های زندگی سالم و فعال را فرا گرفتند. در این ۳ جلسه، سرکار خانم فرج‌پور -مربی بهداشت مجتمع- اصول این زندگی از جمله تغذیه سالم و شیوه‌های دستیابی به نشاط جسم و […]