دیدنی‌های متوسطه یک

دعوتید به تماشای نماهنگ‌های مختلف از فعالیت‌های متفاوتی که در مقطع انجام شده است… https://banooamin.ir/attractions-high-school-1/ در بخش دیدنی‌های پرتال متوسطه یک، با گزیده‌ای از اقداماتی که در بخش‌های آموزشی، فرهنگی و … انجام شده است، آشنا می‌شوید.از جمله این موارد می‌توان به برنامه‌های بهشت پدر-دختری، اردوی مجازی، بخش‌هایی از کلاس‌های آموزشی، اردوی جهادی نهمی‌ها و […]