نمونه‌هایی از محتواهای ارائه شده در مدرسه مجازی بانوامین

حدود یک سال و نیم از اعلام اولین مورد مثبت کرونا در ایران می‌گذرد. این ویروس منحوس با حضورش در روند عادی زندگی اختلال ایجاد کرد و بسیاری از مراکز مهم و اثرگذار کشور از جمله مدارس را به تعطیلی کشاند. اما در باور ما بانوامینی‌ها، آموزش تعطیلی‌بردار نیست. با این طرز فکر، از همان […]

سه دهه تلاش در یک نگاه

 طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی استراتژیک مجتمع آموزشی مجتهده بانو امین رها  ۱۳۷۴ – ۱۴۰۴ چند وقتی است که نمایشگاهی از فعالیت‌های همه مقاطع مجتمع آغاز به کار کرده است. در این نمایشگاه، با فعالیت‌ها و نظام‌هایی که از بدو تاسیس در مجتمع جریان داشته است، آشنا می‌شویم. نظام‌هایی همچون هوشمندسازی، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، کاوش، […]