وبلاگ

برچسب: شهید فخری زاده

متوسطه یک

پویش “عند ربهم یرزقون” “شهادت هنرِ مردانِ خداست” و هنر ما که هنوز زنده‌ایم و داریم در فضای این انقلاب نفس می‌کشیم، ادامه‌ دادنِ راهی