یادگیری عربی با بازی

یکی از راه‌های تثبیت یادگیری (مخصوصا در دروسی مانند درس عربی که قواعد و مطالبی برای حفظ کردن دارند)، پیش بردن ِ طرح‌درس با بازی است. در عربی پایه هشتم برای تثبیت ساختن فعل ماضی و مضارع و ترجمه‌ی کلمات و افعال، بازی متناسب در این موضوعات طراحی و اجرا شد که علاوه بر تعمیق […]

جشن حلوای قند سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰

گزارش جشن میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام صادق (ع) . ز یک مشرق نمایان شد دو خورشید جهان آرا که رخت نور پوشاندند بر تن آسمان ها را دو عیسی دم، دو موسی ید، دو حسن خالق سرمد یکی صادق (ع)، یکی احمد (ص)، یکی عالی، یکی اعلا . سال‌های گذشته در چنین روزهایی یک جشن مفصل و مجتمعی، به میزبانی دانش‌آموزان پایه هشتم و […]