پودمان‌های الزامی و انتخابی

برای سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۱ پس از برگزاری جلسات مختلف، تصمیم بر آن شدکه پودمان ها در دو بخش الزامی و انتخابی ارائه شود. با این توضیح که برای هر پایه دو پودمان مرتبط با فرهنگ و هنر، دو پودمان مرتبط با کاروفناوری به عنوان پودمان های الزامی و یک پودمان انتخابی در نظر گرفته […]

راه‌اندازی دو سامانه کارمین و افرا

در راستای تقویت عملکرد دانش‌آموزان در ساحت‌های “اقتصادی و حرفه‌ای”، “علمی و فناورانه” و “زیبایی شناسی و هنری”، مجتمع آموزشی مجتهده بانو امین (رها)، اقدام به برپایی و افتتاح دو سامانه کارمین و افرا نموده است. کارمین و افرا فضایی هستند برای کسانی که می‌خواهند از وقتشان استفاده بهینه داشته باشند و ارزش افزوده تولید کنند؛ چه عزیزانی که از خانواده بزرگ بانوامین […]