وبلاگ

برچسب: پویش عند ربهم یرزقون

متوسطه یک

پویش “عند ربهم یرزقون” “شهادت هنرِ مردانِ خداست” و هنر ما که هنوز زنده‌ایم و داریم در فضای این انقلاب نفس می‌کشیم، ادامه‌ دادنِ راهی