قبل
بعدی
قبل
بعدی
librarian55

پیش دبستانی

اطلاعات بیشتر مقطع

book123

دبستان یک

اطلاعات بیشتر مقطع

classroom88

دبستان دو

اطلاعات بیشتر مقطع

open-book

متوسطه یک

اطلاعات بیشتر مقطع

school66

متوسطه دو

اطلاعات بیشتر مقطع

مجتمع آموزشی مجتهده بانو امین (رها)
هوشمند پیشرفته

مجتمع بانو امین با دارا بودن زیرساختهای عالی فناورانه توانسته است برند هوشمند سازی پیشرفته را در تمام مقاطع خود دریافت نماید و با بهره گیری از بستر مدیریت آموزش مجازی (LMS) در ایام تدریس مجازی به خوبی ایفای نقش نموده و جزء معدود مدارس موفق استان تهران در زمینه ی مدرسه ی مجازی قرار گیرد . مجتمع بانو امین باداشتن دو سامانه ی تخصصی مجازی افرا (آموزش فراگیرامین)وکارمین (کارآفرینی برای بچه های امین) رویکرد نوین مهارت آموزی و گسترش تجربه کسب صلاحیت های مورد نیاز آینده را دنبال میکند و با ارائه ی محتوای آموزشی در سامانه ی آموزش پودمانی افرا، در شش ساحت علمی-فناورانه، هنری- مهارتی، حرفه ای-اقتصادی،زیستی-بدنی، عبادی-اخلاقی و سیاسی- اجتماعی،زمینه های انتخابگری، عقل ورزی و تجربه ی یادگیری دانش آموزان را فراهم آورده است.

برتری های مجتمع آموزشی مجتهده بانو امین (رها)

مجتمع آموزشی مجتهده بانو امین (رها) با بهره گیری از کادر متخصص و هیئت علمی در واحد ستادی خود توانسته است با طراحی و برنامه ریزی استراتژیک پیرامون سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، چندین نظام موفق را طرح ریزی، برنامه ریزی و اجراء نماید .

طراحی نظام تعلیم و تربیت اسلامی در هفت سال اول( دوره پیش دبستانی)

طراحی نظام های نوین علمی- آموزشی مطابق با الگوهای برجسته بین المللی

طراحی نظام آموزش پودمانی برای تمامی مقاطع تحصیلی

طراحی سامانه های تخصصی آموزش مجازی

طراحی نظام ده ساله آزمایشگاه کنترل حرکت(ارائه شده در کنفرانس بین المللی معماری های نوین آموزش - مسکو-آپریل ۲۰۱۶ )

طراحی نظام تعلیم و تربیت اسلامی در هفت سال اول( دوره پیش دبستانی)

طراحی نظام های نوین علمی-آموزشی مطابق با الگوهای برجسته بین المللی

طراحی نظام آموزش پودمانی برای تمامی مقاطع تحصیلی

طراحی سامانه های تخصصی آموزش مجازی

طراحی نظام ده ساله آزمایشگاه کنترل حرکت (ارائه شده در کنفرانس بین المللی معماری های نوین آموزش-مسکو-آپریل ۲۰۱۶ )

فعالیت های مجتمع