وجه تمایز ما

logo banooamin
  • مدرسه هوشمند
  • تکنولوژی آموزشی
  • سند تحول بنیادین
  • چارت سازمانی

مفتخر به دریافت سه برند هوشمند پیشرفته در بین ده مدرسه برتر کشور

استفاده از تکنولوژی های بروز آموزشی در طرح درس ها و آموزش های مدرسین

طرح ریزی و برنامه ریزی استراتژی مبتنی بر اهداف سند تحول بنیادین 

چارت سازمانی مبتنی بر صف و ستاد جهت نظارت دقیق و به روز بر فعالیت های مجتمع

مقاطع