مجتمع آموزشی مجتهده بانو امین از ابتدای تاسیس و با توجه به ضرورت، سلامت جسمی و بدنی دانش آموزان اقدام به تاسیس ورزشگاه و استخر نموده و با داشتن نظام مستقل تربیت بدنی نقشی پر رنگ در رسیدن به ساحت زیستی و بدنی سند تحول بنیادین دارد.

معرفی امکانات ورزشی مجموعه

با نگاه به تربیت بدنی به صورت یک مرکز  جهت تحقیق  هدف ( تامین سلامت جسم، نشاط روح، حفظ شادابی و طراوت به کمک فعالیت های ورزشی و تربیت بدنی ) مجتمع آموزشی مجتهده بانوامین (رها) از سال ۸۰ توسعه فضا ها، تجهیزات و اماکن ورزشی را در دستور کار خود قرار داد و یک مرکز ورزشی مجهز به سالن استخر، سونا و جکوزی و نیز سالن ورزشی های توپی را احداث کرد و با در نظر گرفتن ورزشهای استخر و سالنی در برنامه درسی هفتگی،  برگزرای مسابقات و المپیاد ورزشی و … تحقیق اهداف تربیت  بدنی را دنبال می کند.

به ورزشگاه مورد نظر خود بروید