ورزشگاه

مجتمع آموزشی مجتهده بانو امین (رها)

پس از ۳ سال تلاش پیوسته و کسب مقام های منطقه ای و استانی در تمامی رشته های ورزشی موفق به 

دریافت نشان مدرسه ورزشی از اداره آموزش وپرورش شدیم.

معرفی امکانات ورزشی مجموعه

مجتمع آموزشی مجتهده بانوامین (رها) از سال ۱۳۸۰ توسعه فضا ها، تجهیزات و اماکن ورزشی را در دستور کار خود قرار داد و یک مرکز ورزشی مجهز به سالن استخر، سونا و جکوزی و نیز سالن ورزشی های توپی را احداث کرد و با در نظر گرفتن ورزشهای استخر و سالنی در برنامه درسی هفتگی،  برگزرای مسابقات و المپیاد ورزشی و … تحقق اهداف تربیت  بدنی را دنبال می کند.

تربیت بدنی مجتمع در یک نگاه :

برگزاری کلاس های کانون در رشته های ورزشی جهت رشدوشکوفایی بیش تر استعداد های دانش آموزان در استخر و ورزشگاه بعد از ساعت تعطیلی مدرسه

برنامه دریافت نشان مدرسه ورزشی از اداره آموزش وپرورش

استفاده از مربیان درجه۱ فدراسیونی که قادر به دادن مدارک رسمی از فدراسیون هستند (سال ۱۴۰۲) وبالای ۵۰نفر از دانش آموزان کمر بند رسمی تکواندو از فدراسیون اخذ کردند.

استعداد یابی دانش آموزان ومعرفی به کلاس های رشته های مربوطه ورزشی

کنترل ساختار اسکلتی کلیه دانش آموزان ودادن مشاوره ویا معرفی به مراکز درمانی

دادن مشاوره های تغذیه ورزشی به خانواده ها ودانش آموزان

برگزاری جشنواره های ورزشی به مناسبت های مختلف ورزشی در مسابقات درون مدرسه ای و برون مدرسه ای

برگزاری اردوهای دانش آموزی وخانوادگی

شرکت دانش آموزان در رشته های مختلف ورزشی در مسابقات منطقه ای واستانی آموزش وپرورش

آماده بودن تیم های ورزشی دانش آموزان درسطح ومقاطع مختلف

تدوین تقویم مدون ورزشی سالانه واجرای دقیق آن

طرح درس مدون در هر پایه واجرای آن در طول سال تحصیلی

افتخارات کسب شده تربیت بدنی از سال ۱۴۰۱

کسب مقام اول دوم سوم شنا در مسابقات منطقه ای توسط همه ی مقاطع مجتمع بانو امین در سال تحصیلی ۱۴۰۲

کسب مقام های مختلف برون مدرسه ای در رشته های رزمی

کسب مقام اول والیبال استانی دبستان ۲درسال ۱۴۰۲

کسب مقام سوم هندبال استانی توسط متوسطه ۲درسال۱۴۰۲ اعزام به مسابقات کشوری

کسب مقام دوم هند بال منطقه ای توسط متوسطه ۲در سال ۱۴۰۱

کسب مقام اول ژیمناستیک منطقه ای دبستان ۱درسال ۱۴۰۲

جشنواره ورزشی

کسب مقام اول بدمینتون منطقه ای توسط متوسط ۱درسال ۱۴۰۱

ورزشگاه پیش دبستان

ورزشگاه دبستان یک

ورزشگاه دبستان دو

ورزشگاه متوسطه یک و دو