رتبه های برتر آزمون قلم چی ۶ آبان

رتبه های برتر آزمون قلم چی مرحله ۶ رشته انسانی

رتبه های برتر خیلی سبز مهر ماه

پذیرفته شدگان کنکور ۱۴۰۱

پذیرفته شدگان دانشگاه ها

پذیرفته شدگان دانشگاه تهران

پذیرفته شدگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پذیرفته شدگان دانشگاه علم و صنعت و شریف

پذیرفته شدگان دانشگاه الزهرا

پذیرفته شدگان دانشگاه شریف

پذیرفته شدگان دانشگاه علامه طباطبایی

پذیرفته شدگان دانشگاه علم و صنعت

رتبه های برتر آزمون قلمچی ۵ آذر