متوسطه یک

افطاری باصفای امسال

امسال هم مثل سال گذشته، یک روز را در کنار دختران عزیزمان، در مدرسه بر سر سفره افطار نشستیم.

البته قبل از اذان، پیاده تا سینما فرهنگ رفتیم و فیلم سینمایی “غریب” را دیدیم.

بعد هم رسیدیم به خوشمزه ترین بخش مراسم یعنی خوردن افطاری…

Related Posts