دین خدا زهمت او جان گرفته است  

             زن با نگاه فاطمه عنوان گرفته است

زیباترین نمایش تابان روزگار

       زهراست آنکه مانده در اذهان روزگار …..

ولادت حضرت فاطمه (س) و روز مادر مبارک