متوسطه یک

حضور بانوامینی‌ها در مجلس منتخب دانش‌آموزی

زهرا رستم مظاهری (دانش‌آموز پایه هشتم) و لیلا شکوری مقدم (دانش‌آموز پایه دهم) دو نماینده شایسته مجتمع آموزشی مجتهده بانو امین (رها) منتخبین مجلس دانش‌آموزی منطقه ۳ آموزش و پرورش شدند.

Related Posts