مجتمع آموزشی مجتهده بانو امین (رها)

banoo amin

این مؤسسه از سال ۱۳۷۴ بر اساس طرحی جامع و با هدف تعلیم و تربیت دختران توانمند، برجسته ی علمی و اخلاقی،
متعهد و آینده ساز آغاز به کار نمود و این مجتمع به نام تنها بانوی مجتهده ی معاصر، نصرت بیگم امین متوفی به سال
۱۳۶۲ (ه .ش) مزین گردید.

این مدرسه با وسعت حدود ۴۰۰۰ متر مربع و مجهز به امکانات علمی-آزمایشگاهی، تجهیزات هوشمند و امکانات
ورزشگاهی، در منطقه ۳ آموزش و پرورش واقع شده است و در حال حاضر به واسطه توفیقات الهی با رویکردی نوین برمبنای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، برای رسیدن به ارائه الگو در تراز جهانی، به فعالیتهای آموزشی، پژوهشی
و تربیتی خود ادامه میدهد.