نکات ضروری جهت شرکت در امتحانات ترم دوم


جلسه آنلاین مشاورین فرهنگی و اولیا (۳۱ فروردین ۱۴۰۱)


آغاز ثبت نام سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ مقطع متوسطه دو (مجتمع بانو امین)


سلسله جلسات معرفی رشته های دانشگاهی توسط دانشجویان رشته های گوناگون (اسفند ماه ۱۴۰۰)


برگزاری آزمون ورودی پایه دهم


برگزاری کارگاه آموزش فضای مجازی (جمعه ۲۰ اسفند ۱۴۰۰)


برگزاری کارگاه آموزش فضای مجازی به صورت آنلاین ( پنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۰)


جشن فارغ التحصیلی مقطع متوسطه دو (پنجشنبه ۱۸ آذر۱۴۰۰)


جلسه مشاورین و اولیاء (۲۸آذرماه ۱۴۰۰)


جلسه مشاورین و اولیاء ( ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰)