اولیاء گرامی دانش آموزان متوسطه یک
نوجوانی سن ایجاد تغییرات بزرگ و اساسی برای هر شخص است حساس ترین سنی که هر فردی آن را تجربه می کند دورانی طلایی جهت رشد و بالندگی انسان و تثبیت هویت و حرکت در مسیر کمال با همان ویژگی های منحصر به فرد که در درون نوجوان به ودیعت گذاشته شده تا جریان ساز باشد و ساختارهای جامعه را اصلاح نماید‌. دورانی که عده ای آنرا بحران بلوغ می نامند.
رمز عبور از این دوران حساس فقط یک کلمه است ارتباط
و اما فوت و فن این ارتباط، ظرافتهای خاص خود را دارد که شاه کلیدش شناخت ویژگی های نوجوان، توجه به نیازها، پذیرش بی قید و شرطش جهت تعاملی راهبردی و موثر است.
والدین متعهد و آگاهی که کانون امن خانواده را با محبت و چارچوب های درست و اصولی به عنوان اصلی ترین مرکز تربیت لحاظ نموده و از وظایف خود کوتاه نیامدند. حتما در انتخاب محیط آموزشی و مدرسه ی فرزندشان هم ظریف و دقیق عمل می کنند.
پس بسیار مهم است که نوجوان در فضایی کاملا علمی تخصصی،پویا، با نشاط و منعطف با مربیانی متخصص آگاه، کارآمد، دلسوز و دغدغه مند به رشد و خودشکوفایی برسد تا بتواند رسالت خود را به انجام رساند و البته مسئله مهم بعدی گروه همسالان اوست که چقدر شبیه فضای تربیتی خانواده و یا دور از آن باشند.
انتخاب بهترین نوع زندگیست حتی اگر سخت ترین باشد.