از آنجایی که ارتقاء سطح آموزشی متناسب با آنچه در کتاب‌های آموزشی مطرح شده است، اهمیت ویژه‌ای دارد، معلمان پایه‌های اول و دوم دبستان مجتمع آموزشی مجتهده بانوامین در ۲ کارگاه آفلاین که یکی از آنها از سایت مدارس یادگیرنده مرآت تهیه شده و دیگری فیلم‌های مربوط به یک کارگاه مجازی بود، شرکت کردند.

لازم به ذکر است که اساتید این کارگاه‌ها از مؤلفین کتاب‌های درسی بودند و در این کارگاه‌ها به بررسی صفحه به صفحه‌ی کتاب درسی فارسی پایه اول و دوم پرداخته و موارد و نکات مهم و ظریفی که معلم‌ها باید به آنها توجه کنند را بیان کردند.