متوسطه یک

کارگاه مدیریت مالی

 
در این کارگاه  در خدمت آقای حسینی از والدین محترم یکی از دانش آموزان پایه هشتم بودیم که ایشان متخصص در حوزه صنعت مواد غذایی هستند.
در این جلسه ضمن توضیح بخش های مختلف صنعت مواد غذایی، دانش آموزان با ماهیت این صنعت و گستره آن آشنا شدند.
همچنین در خصوص اهمیت مواد غذایی در رسته های مختلف مثال های ملوس و آنچه در زندگی روزمره استفاده میکنند، برای دانش آموزان بیان شد.
در خصوص بخش های مختلف زنجیره تامین این صنعت از مواد اولیه تا خریدار نهایی اطلاعاتی ارائه شد.
در نهایت نیز با توجه به محوریت کلاس مدیریت مالی، مباحث مرتبط بیان شدند.

Related Posts