سفال و شن

هدف اصلی این بازیکده ضمن ایجاد حس نشاط و برقراری احساس آرامش ناشی از ارتباط کودک با طبیعت، تقویت مهارت های ذهنی اوست. تقویت مهارت های ذهنی شامل تقویت هوش تجسمی- فضایی، منطق و ریاضی، تقویت و هماهنگی ماهیچه های دست و چشم، تقویت و پرورش قدرت تخیل و خلاقیت، پرورش و تقویت دقت و […]

قصه و نمایش

هدف اصلی این بازیکده، آموزش غیر مستقیم مهارت هایی است که کودک برای ورود به اجتماع به آنها نیازمند است. مهارت هایی از قبیل دوست یابی، اعتماد به نفس، خودشناسی (توانایی های متمایز افراد )…… . قصه ها توسط تیم متخصص پژوهشی برمبنای اهداف و مطابق با اصول نظام آموزشی و نیز با توجه به […]

نقاشی خلاق

هدف اصلی این بازیکده تقویت مهارت های دست وررزی کودکان و آماده سازی  آنها برای آموزش بهتر حروف الفبا در مقطع دبستان، می باشد. تقویت مهارت های دست ورزی در این بازیکده در دو بخش: یک: طرح درس های ویژه ی آموزش غیر مستقیم بخش هایی از کتاب “باهم یادبگیریم ” مصوب وزارت آموزش و […]