دفتر برنامه ریزی دهم ویازدهم

دفتر برنامه ریزی دهم و یازدهم دفتر برنامه ریزی پایه دهم رشته ریاضی دفتر برنامه ریزی پایه دهم رشته تجربی دفتر برنامه ریزی پایه دهم رشته انسانی

آزمون های جامع دهم و یازدهم

آزمون های جامع دهم و یازدهم نفرات برتر گزینه دو مرحله دوم نفرات برتر گزینه دو مرحله اول بودجه بندی گزینه دو مرحله اول

انگیزشی

📣اضطراب امتحان چیست؟🤔😒همۀ ما معمولاً پیش از امتحان، به مقدار کم یا زیاد، اضطراب داریم. اگر این اضطراب کم باشد، اشکالی ندارد و حتی می ‌تواند تاثیر مثبت نیز داشته باشد؛ اما برخی از دانش آموزان، هنگام امتحان، استرس به سراغشان می ‌آید و اجازه نمی ‌دهد از آنچه خوانده اند و برای آن زحمت […]