برگزاری دورهمی فارغ التحصیلان مجتمع بانو امین

در سراسر این مراسم عشق و علاقه و محبت و زیبایی و دلتنگیهای گذشته موج میزد و انرژی بسیار عالی و زیبایی که در سرتاسر این مراسم موج میزد ، انرژی مضاعفی را به مدیران و همکاران مجتمع تزریق نمود. امیدواریم این مراسم هر ساله و با حضور دانش آموختگان مجتمع علاوه بر فارغ التحصیلان […]