آزمایشگاه های تخصصی

آموزش با طعم لذت

یکی از بخش‌های پژوهشکده، آزمایشگاه‌های تخصصی (زیست-فیزیک-شیمی)  می‌باشد که پس از سال‌ها تلاش و صرف هزینه‌های بالا در سال ۱۳۸۶ تاسیس گردید و در حال حاضر در فضایی مستقل و به شکل مجتمع آزمایشگاهی مشغول به ارائه خدمات به دانش‌آموزان  می‌باشد.

اهداف

برنامه‌ها

نتایج و دستاوردها

*آموزش شیمی پایه نهم(مبحث ترکیب های شیمیایی و رسوب ها)

*آموزش شیمی پایه نهم (مبحث واکنش های شیمی و فراورده های آن )